De bloedafname

Máxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum

Het laboratorium van Máxima Medisch Centrum is een regionaal, modern laboratorium voor bloed- en urineonderzoek. Ruim honderd medewerkers zetten zich elke dag met hart en ziel in voor u, de patiënt. Daarbij streven we naar kwaliteit en efficiënte dienstverlening waarbij de behoeften van de patiënt centraal staan. Onze unieke kennis en service is beschikbaar voor iedereen; patiënten van alle huisartsen en verpleeghuisartsen in de regio en de specialisten in Máxima Medisch Centrum.

Enkele voordelen van het laboratorium van Máxima Medisch Centrum:

  • Ondersteuning van de arts en advies bij de interpretatie van uitslagen.
  • Snel een compleet antwoord op de diagnostische vraag van de arts.
  • Resultaten van het onderzoek zijn ook beschikbaar voor de specialisten in  het ziekenhuis in het geval dat u wordt doorverwezen.
  • Minder dubbele diagnostiek.

Voor meer informatie kijk op www.mmc.nl of http://klinischlab.mmc.nl/