De bloedafname

Trombosedienst Regio Eindhoven

Trombosedienst Regio Eindhoven

De Trombosedienst Regio Eindhoven (TDRE) verzorgt, in opdracht van een medisch specialist of huisarts, de antistollingsbehandeling (behandeling met medicijnen, die het bloed minder stolbaar maken) van patiënten uit de regio Eindhoven, de Kempen en de regio Weert.
De medisch specialist of huisarts geeft de reden voor de behandeling aan. De arts van de trombosedienst is verantwoordelijk voor de juiste dosering van deze medicijnen en wordt gezien als medebehandelaar. Voor deze behandeling is een regelmatige bloedcontrole vereist. Op basis hiervan wordt de hoeveelheid ‘bloedverdunnende’ tabletten bepaald. 

De bloedcontrole wordt in opdracht van de trombosedienst uitgevoerd door ‘De Bloedafname’. Deze dienst neemt dagelijks bloed af op vele prikposten in de regio en zo nodig bij patiënten aan huis. 

Een toenemend aantal patiënten voert de bloedcontrole zelf uit en bepaalt zelf het aantal tabletten. De middelen en de training die hiervoor nodig zijn worden door de TDRE verzorgd. Voor meer informatie hierover en/of aanmelding hiervoor, zie www.tdre.nl 

Onze dienstverlening willen wij optimaal laten aansluiten bij uw verwachtingen en bij die van uw verwijzend arts of specialist. Nu er andere, nieuwe, antistollingsmiddelen beschikbaar komen, zal het streven naar een optimale behandeling die goed aansluit bij uw specifieke situatie, het belangrijkste uitgangspunt blijven. Om dit te kunnen garanderen staat de Trombosedienst regio Eindhoven in nauw contact met behandelaars die bij uw behandeling betrokken zijn. 

De Trombosedienst voldoet aan de internationale norm ISO 9001:2015 en de FNT-normen.

Voor meer informatie gaat u naar www.tdre.nl